Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego marki Honda CR-V RD 17

Gostynin dn. 14.11.2014r.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych
09 – 500 Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A
tel./fax 24/235 26 85
e-mail: dd.sekretariat@gmail.com
2. Przedmiot przetargu:
- samochód osobowy
- marka pojazdu                              - HONDA
- model pojazdu                               - CR-V RD 17
- nr rejestracyjny                              - WGS 07FG
- rok produkcji                                  - 1999
- nr indentyfikacyjny VIN               - JHLRD1740XC223916
- kolor                                                  - złoty metalik
- pojemność/moc silnika                 - 1973 cm3/ 108 kW
- data pierwszej rejestracji              - 03.11.1999r.
- przebieg (stan na 15.09.2014r.)   - 333 334km
- rodzaj paliwa                                    - LPG, benzyna b/o
3. Cena wywoławcza brutto – 5 250,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych)
4. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty, będącej zał.nr 1 do niniejszego ogłoszenia
w terminie do dnia 28.11. 2014r. do godz. 9.00.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 w sekretariacie
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w zaklejonych kopertach z napisem:
II PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17” lub przesłać na adres
sprzedającego,
- formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie
sprzedającego lub ze strony internetowej www.dd.gostynin.edu.pl
6. Informacja na temat wadium:
- sprzedający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości
1 000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)
- wadium należy wpłacić na konto:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09 – 500
Gostynin – 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316
- wniesione wadium winno znajdować się na koncie Sprzedającego
najpóźniej w terminie składania ofert,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający
uczestnik przetargu, uchyli się od zawarcia umowy,
- oferentom, których oferta nie została wybrana, wniesione wadium
zostanie zwrócone niezwłocznie w całości na ten sam rachunek,
z którego została dokonana jego wpłata.
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie
pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2014r. o godz. 10.00
w siedzibie sprzedającego – Powiatowy Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A
(sekretariat)
9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj.
w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w dni robocze w godz. 8.00- 15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24/235 26 85.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
- zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję
przetargową najkorzystniejszej oferty ( wzór umowy zał. nr 2)
- wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po
wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy
wskazany przez sprzedającego
- sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego ceny nabycia.
11. Inne informacje:
- komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę
na pojazd objęty przedmiotem przetargu,
- oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane,
- w przypadku , gdy oferent, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający może
dokonać wyboru oferty złożonej przez oferenta, który zaoferował kolejną
najkorzystniejszą cenę.
12. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub
są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
13. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie
oferenta.
14. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go
bez podania przyczyny.

Pełna dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Opublikowano Ogłoszenia i przetargi | Skomentuj

Co słychać w Koniczynkach ?

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przygotowujemy się do Świąt. Napisaliśmy już listy z naszymi marzeniami do Mikołaja. Cały rok byliśmy grzeczni i na pewno otrzymamy wymarzone prezenty. Ponadto ozdabiamy nasze pokoje , aby na 6 grudnia Mikołaj był miło zaskoczony.

                                                

Opublikowano Koniczynki | Skomentuj

Dzieci listy piszą…….

Ta galeria zawiera 8 zdjęć.

Jeszcze nie zdążyliśmy pomyśleć o świętach, gdyż ani pogoda ani nastrój jeszcze nie zimowy, a tu już odezwał się Święty Mikołaj, który jak co roku czeka na nasze listy z marzeniami. Nie czekając, aż się rozmyśli ochoczo zabraliśmy się do … Czytaj dalej

Więcej galerii | Skomentuj

Już listopad…

Już Listopad…

 

 

 

Grupa Niezapominajek powitała 6 października nowego wychowanka Pawła. Mamy nadzieję, że dobrze się zaaklimatyzuje w naszej grupie.

Zgodnie z Tradycją Wszystkich Świętych odwiedziliśmy 2 października cmentarz, aby zapalić lampkę na grobach tych, którzy odeszli. Byliśmy na grobie nieznanych żołnierzy. Odwiedziny tych grobów szczególnie nas wzruszyły, to ci ludzie walczyli i zginęli, abyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce.

Powoli, jeszcze dość wielkimi krokami zbliża się czas świąteczny. Nasza grupa już myśli o Jasełkach i pisze listy do Mikołaja. Byle tylko nikt z nas nie dostał rózgi ;-)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Gumisie wracają

Długo się nie odzywaliśmy, ale najpierw musieliśmy wyrzucić z siebie lenistwo, które pozostało po wakacjach i zacząć systematycznie się uczyć. Chcielibyśmy utrzymać swoją pozycję najlepszej grupy w domu o najwyższej średniej ocen.
Teraz przed nami jedno z większych wyzwań, czyli pomoc w organizacji uroczystości dla całego domu, która odbędzie się 10.11.2014r. Monika, Aneta i nasza nowa koleżanka, która od dzisiaj jest w naszej grupie, Angelika będą obchodziły 18 – te urodziny, pożegnamy uroczyście Anetę i Damiana, którzy usamodzielnili się we wrześniu oraz będziemy chrzcić najmłodszego naszego kolegę Karola.
Dla wszystkich szykujemy prezenty, dobieramy stroje, szczególnie dla Karola. Dziękujemy paniom kucharkom, które zadbają o nasze podniebienie, a my będziemy tylko im pomagać i zrobimy ciasto na zimno.
Następnym razem opowiemy Wam o przebiegu naszej uroczystości.
Jutro Wszystkich Świętych więc pójdziemy na gostyniński cmentarz i choć wielu z nas nie ma tu nikogo to zapalimy światełko tam gdzie nikt z bliskich nie przyszedł. Paweł powiedział, że zapalając znicz na grobie, o którym ktoś zapomniał albo nie ma już bliskich rozświetlamy drogę duszy, a ona staje się naszym Aniołem Stróżem

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

” Dla tych, którzy odeszli”

„Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada.”

Danuta Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli”

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne- pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i …odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać…
Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień.

” Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią im się płaci.”

Wisława Szymborska

Opublikowano Słoneczka | Skomentuj

Sonetowe śpiewanie- świętujemy w placówce.

14 października, to nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, to również Dzień Pracowników Domu Dziecka. Z tej okazji rozśpiewaliśmy się radośnie na cześć Dyrekcji, wychowawców oraz pozostałych pracowników naszej placówki. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami i gratulacjami, co sprawiło nam wiele radości. Teraz przed nami seria przeglądów   i konkursów- trzymajcie mocno kciuki i życzcie nam sukcesów.

     

Opublikowano Koła Zainteresowań | Skomentuj

Uroczystość w naszym Domu!

Dnia 14.10.2014r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Pracownika Domu Dziecka.
Na uroczystość przybył pan wicestarosta Andrzej Kujawski oraz emeryci naszej placówki.Przygotowaliśmy krótki program artystyczny pt.,,Z życia naszego Domu”.
Dzieci recytowały wiersze o każdym z pracowników i śpiewały piosenki.Wszyscy goście zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez nas kwiatami.Na zakończenie złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia wyrażając je wierszem.
,,Ile barw uzbierał motyl i róża dorodna
- tyle życzeń szczerozłotych proszę przyjąć od nas.
Niechaj w dobrym zdrowiu ,
płyną Wasze dni,
niechaj się staną jawą,
Wasze piękne sny,
niechaj trud Wasz zawsze,
plon obfity da,
niechaj wartość Waszą,
cały Gostynin zna.”

                                                 

  

 

 

 

Opublikowano Koniczynki | Skomentuj

Dzień za dniem…jak rzeka

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

Dni płyną jeden za drugim a my staramy się wykorzystać jak najwięcej słonecznych chwil, żeby naładować nasze akumulatorki na długie zimowe wieczory.  Z zadowoleniem musimy stwierdzić, że pogoda nas rozpieszcza, ale niestety nie bardzo zachęca do siedzenia nad książkami, ale … Czytaj dalej

Więcej galerii | Skomentuj

Sonetowe wspomnienia z wakacji

Już tradycyjnie końcóweczkę wakacji spędziliśmy na corocznym Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. W tym roku nasz skład wyjazdowy prezentował się następująco- Daria, Dawid no i oczywiście jak zawsze Pani Madzia. Były to dwa cudowne dni – piękna pogoda, mnóstwo atrakcji i tłum rozśpiewanych i roztańczonych uczestników Festiwalu z całej Polski. Co prawda nie udało nam się zdobyć czołowych miejsc, ale wiele się tam nauczyliśmy i spędziliśmy cudowne chwile. Mamy nadzieję, że uda nam się tam pojechać znów za rok.

Opublikowano Koła Zainteresowań | Skomentuj